Waarom?

 

Succesvol leidinggeven aan DGA- & Familiebedrijven

Vergroot kennis, leiderschap en impact

Ons motief? De leiders van nu en van de toekomst voorbereiden om succesvol te zijn in de wereld van DGA- & Familiebedrijven.

Voorkom veelgemaakte fouten

Andere dynamieken, stakeholders, communicatie en besluitvorming zijn slechts een greep uit de elementen waar corporate managers tegenaan lopen na een overstap. Als ze de stap al kunnen maken, want de meeste DGA- & Familiebedrijven kennen het afbreukrisico en willen iemand die ‘bekend is met de dynamiek van een DGA- of Familiebedrijf’. Dat is begrijpelijk, maar niet nodig. Een gedegen voorbereiding en kennis van het werkveld wel.

Leer van succesvolle leiders die je voorgingen

Boardtrust Academy helpt jou een succesvolle overstap te maken naar de ondernemende wereld van DGA- & Familiebedrijven. Het begrijpen en beheersen van de onderscheidende kennis en dynamieken van dit type bedrijven zal jouw leiderschapscapaciteiten vergroten en je helpen om een duurzame stap te zetten. Extern management is van vitaal belang voor DGA- & Familiebedrijven. Dat blijkt steeds weer uit onderzoek naar de succesverhalen. De juiste persoon, die op de juiste manier zijn of haar positie vormgeeft, is voor beide partijen essentieel voor een duurzaam samenwerking. Daarop bereiden we met deze leergang het extern management optimaal voor. Zo dragen we samen bij aan het bestendigen van de toekomst van de bedrijven die de motor zijn van de Nederlandse economie.


Wat levert deze leergang op?

Kennis

Weet wat er speelt. Zowel in theorie als uit de praktijk. Van Finance & Government tot Familiestatuten & Opvolgingsprocessen.

Vaardigheden

Ontwikkel 6 essentiële vaardigheden én de attitude voor effectief management in DGA- & Familiebedrijven en groei in persoonlijk en zakelijk leiderschap.

Inzicht

Vergroot je inzicht in jezelf, jouw leiderschap, kwaliteiten en valkuilen en ontdek waar jouw kracht zit en wat voor jou een uitdaging is in het leiden van een DGA- of Familiebedrijf.

Netwerk

Maak deel uit van een waardevol netwerk van mede (extern) directieleden, DGA’s, Familiebedrijven, CEO’s en deskundige docenten en sprekers

 

 

 

 

 

“Je ziet het pas als je het doorhebt.”

Voor wie?

Corporate managers en extern managers, in een senior positie met P&L verantwoordelijkheid, met minimaal 10 jaar werkervaring. Met een carrièrepad en ambitie om als CEO, CFO, COO of CCO de kar te trekken. Gedreven door de ambitie om zelf aan de spreekwoordelijke knoppen te zitten, om zakelijke en maatschappelijke impact te genereren en de nieuwsgierigheid om te leren en te groeien. Een diverse groep van managers met de ambitie om succesvol leiding te geven aan een DGA- of Familiebedrijf.  Externe managers die de stap willen zetten of al gezet hebben en hun effectiviteit en impact willen vergroten. In een intieme groep van max 25 deelnemers.

“Kennis en kunde uit de corporate wereld succesvol vertalen naar een nieuwe omgeving”

 • 7 weken
 • 1 dagdeel per week
 • Op locatie
 • Interactief
 • Eindopdracht
 • Certificaat

Programma

In 7 weken afgerond!

Programma

Kenmerken van het DGA- & Familiebedrijf

Het samenspel tussen familie, bedrijf en eigenaren zorgt voor unieke dynamiek. Deze dynamiek verklaart het succes en de krachten van familiebedrijven. Echter dezelfde dynamiek veroorzaakt ook specifieke uitdagingen. Een introductie in alle onderwerpen die de leergang behelst.

Met: Roberto Flören, Hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht aan Nyenrode business Universiteit


De S-curve van succesvol ondernemen

De S-Curve is een door Boardtrust ontwikkeld en veel gebruikt instrument om zaken als opvolging, verschuiving van taken en bevoegdheden en de richting van de organisatie bespreekbaar te maken. Waar zitten kracht, behoefte en uitdagingen van bedrijf en DGA? En hoe kijkt Private Equity naar groei en ontwikkeling?

Met: Peter Oostenenk, Managing Partner Quadrum Capital & Ron Nap & Femke Storm, oprichters van Boardtrust Sustainable Executive Search


Succesvol extern management in de praktijk

Voormalig directielid en 7e generatie van het familiebedrijf Valerie Smit en externe CEO Hans van Haarst delen hun ervaring in het succesvol laten groeien van een familiebedrijf met extern management. Door kennis, kunde en expertise, leiderschap en management als aparte, maar communicerende vaten te beschouwen.

Met: Valerie Smit en Hans van Haarst van Smit & Zoon


Leiderschap, management en communicatie deel 1

Positie innemen en ontwikkelen in het bedrijf en de familie. Er is emotie en passie. Je moet respect hebben en geduld. Voldoende snelheid meenemen, maar ook de tijd nemen om zaken te veranderen. Transparantie is key. Externe CEO deelt zijn best practices op dit gebied.

Met: Ad Smit, externe CEO De Jong Packaging Group


Interventies, vaardigheden en positie

De gecompliceerde omgeving van Corporates verwisselen voor de complexe omgeving van het snel veranderende MKB. Wat vergt dat van jou als individu? Wat is jouw kracht als leider en wat heb jij nodig om succesvol een positie in deze nieuwe omgeving te verkrijgen?

Met: Aaldrik Jager, adviseur en trainer persoonlijk leiderschap


 

Programma

Het huis op orde: strategische visie op opvolging + legal & governance

Begrip van het fundament van een DGA- of familiebedrijf, verschillende vormen en mogelijkheden, termen en aandachtsgebieden. Weten wat er speelt, wat er zou moeten spelen en wat de afwegingen (zouden moeten) zijn op het gebied van opvolging, legal en governance in DGA- & Familiebedrijven.

Met: Maurits Bruel, Partner en adviseur bij MESA Family Business Consultants en Henk Kwakkel ondernemer, onderzoeker en auteur van “Handboek Familiebedrijven en opvolging”


Leiderschap, management en communicatie deel 2

Leiderschap in een beursgenoteerd Familiebedrijf. Welke dynamieken spelen er dan? En hoe zorg je waar nodig voor de-escalatie, besluitvorming, draagvlak en stakeholdermanagement. Een combinatie tussen kennis, praktijkervaring en vaardighedentraining.

Met: Aad Kuiper, CEO Hunter Douglas en Aaldrik Jager, adviseur en trainer persoonlijk leiderschap


Finance & Opvolging

De rol van finance en opvolging in het DGA- & Familiebedrijf, de verschillende vormen en bijbehorende dynamieken, kenmerken en begrippen. Hoe kijkt Private Equity naar het DGA- & Familiebedrijf en wat betekent werken met Private Equity als aandeelhouder?

Met: Pieter Wesseling (CEO), Peter Rademaker (CFO), Gert-Hein de Heer (RvC) en Floris Waage (Egeria)


De eerste 100 dagen

Het fundament voor een solide start in het DGA- of Familiebedrijf. Met een flexibel ego, gedegen voorbereiding en begrip van dynamieken en systemen. Het 100 dagenplan voor een succesvolle start in een ondernemende omgeving.

Met: Jessica Heutink en Victor Knaap


Eindopdracht en presentatie

Aan de hand van een concrete businesscase bereiden alle deelnemers een presentatie voor. Een gemengd panel van Familie, Extern Management, PE en Wetenschap beoordeelt en geeft feedback en de laatste tips en tricks voor een succesvolle overstap naar DGA- & Familiebedrijven.

We sluiten de leergang af met een diner met alle betrokkenen. Waarbij aan iedereen die de leergang succesvol heeft afgesloten een certificaat wordt uitgereikt. Een feestelijk en gezamenlijk einde van de leergang.


 

Sprekers

We bundelen onze krachten. De ervaring van de Boardtrust Academy en haar partners.

Roberto Flören

Hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit

Roberto bekleedt de leerstoel Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht en geeft als hoogleraar veel colleges aan commissarissen, directeuren en eigenaren van familiebedrijven. Voorzitter van RvC’s, voorzitter van STAK bestuur en lid van RvC van verschillende familiebedrijven.

Theorie én praktijk

Met zijn onderzoek en publicaties speelt Roberto een grote rol in de ontwikkeling van kennis omtrent (DGA- &) Familiebedrijven. Hij is als lid van diverse Raden van Commissarissen en STAK besturen bij verschillende familiebedrijven zeer betrokken. Daarbij is meermaals een extern algemeen directeur of ander extern directielid geworven. Roberto kent en begrijpt dat complexe proces. Bovendien is hij derde generatie van een familiebedrijf dat verkocht is.

De trend dat familiale opvolging in familiebedrijven veel minder vanzelfsprekend is geworden, is een van de redenen waardoor familiebedrijven meer gebruik maken van externen in de directie en toezicht. “Als externe krijg je als directielid direct veel verantwoordelijkheid en bevoegdheden. Lang niet alle externen zijn daarin succesvol. Veelal ontbreekt de kennis van de dynamiek van het familiebedrijf.”

Lees meer

Hans van Haarst

CEO van Smit & zoon, 7e generatie familiebedrijf

Hans laat zien wat succesvol Extern Management in een familiebedrijf met rijke historie betekent. Hij heeft meer dan 30 jaar internationale ervaring in de chemische en procesindustrie (ExxonMobil en AkzoNobel) waar hij succesvolle verandering en implementatie van turn-around-strategieën in lijn- en functionele gebieden bracht.

 

De stap van corporate naar family owned business

10 jaar geleden maakte Hans de stap naar 7e generatie familiebedrijf Smit & Zoon. Waar hij als extern directielid zijn rol en positie vorm wist te geven. Hans kent de verschillen tussen corporate en familiebedrijf als geen ander. Heeft daarnaast bijzondere aandacht en interesse voor duurzaamheid als nieuwe groeimotor voor de chemische industrie als geheel en de leerbranche in het bijzonder. Een langere horizon en nadrukkelijk oog voor duurzaamheid sluit goed aan bij het DNA van familiebedrijven.

Hans spreekt uit ervaring als we stellen dat het familiebedrijf voor veel mensen (niet familie) wellicht niet de eerste keuze is om als carrière en werkgever te kiezen. “Dit is een gemis voor kandidaten en het familiebedrijf dat ook talent nodig heeft om doelstellingen te kunnen behalen.” Hij geeft bij de leergang zijn kijk op de situatie en hoop daarmee duidelijkheid te brengen in wat het familiebedrijf is en nodig heeft en wat er van kandidaten gevraagd wordt om in deze setting succesvol te zijn – ook als je geen deel uit maakt van de familie.

 

 

Lees meer
Gert-Hein de Heer

Gert-Hein de Heer

RvC lid en aandeelhouder van Familiebedrijf Holland Colours N.V.

Gert-Hein kent beide werelden die we met de leergang bij elkaar brengen. Hij heeft zowel in familiebedrijf sferen (Holland Colours, Kon. BDU), als in een meer corporate omgeving (Monuta) gewerkt. De afgelopen jaren bij Holland Colours was Gert-Hein, in zijn rol als commissaris, betrokken bij het aanstellen van een geheel nieuwe (externe) directie.

Een eigenzinnig carrièrepad

Gert-Hein weet wat het is om onconventioneel in keuzes te zijn, niet de standaard corporate ladder te beklimmen. Hij heeft geen ‘normaal’ carrière-pad gelopen. Dat heeft alles te maken met het feit dat hij van variatie houdt. “Steeds weer wat anders te doen, het leven is te kort om lang hetzelfde te doen.”

Hij ziet dat heel veel familiebedrijven met opvolging worstelen, en juist de vijver mid-management van corporate bedrijven een grote is om in te vissen. “Maar dan wel de juiste vis naar boven halen!”

 

 

Lees meer

Jessica Heutink

Directie Heutink, voorzitter Heutink Foundation

Jessica is de derde generatie in het succesvolle familiebedrijf dat haar opa ooit oprichtte. Onder leiding van Jessica en haar man Henk Fokke is Heutink hard gegroeid. Ooit begonnen als eenmanszaak, inmiddels een internationaal gevestigde organisatie. En nog steeds een echt familiebedrijf. 

Het bedrijf ‘ingegleden’

Het werd Jessica met de paplepel ingegoten. Deed de Pabo voor praktijk kennis en ervaring om daarna te starten in het familiebedrijf. Aan de basis, als didactisch medewerker. Heutink is een totaalleverancier voor de kinderopvang, het basis- en voortgezet onderwijs. Jessica groeide op met en in dit bedrijf. Samen met Henk Fokke heeft zij het familiebedrijf overgenomen en voortgezet. Met vader nog in het bedrijf komt dat met de nodige uitdagingen en challenges.

“Een familiebedrijf is niet altijd vergelijkbaar met een niet familiebedrijf. Ik heb dat wel eens gemerkt met mensen die bij ons kwamen werken en op een of andere manier niet goed passen bij een familiebedrijf. Er heerst een andere dynamiek en ik denk dat het heel belangrijk is deze te leren begrijpen, je daarop voor te bereiden en uiteindelijk deze vooral te voelen.” Hoe Jessica als opvolger de leiding heeft genomen en het de organisatie heeft vorm gegeven is een inspirerend en boeiend verhaal voor mensen in en buiten familiebedrijven.

Lees meer

Aaldrik Jager

Trainer en coach van ondernemers en boardroom executives

Aaldrik heeft ervaren hoe het is om geconfronteerd te worden met extreem stressvolle en complexe situaties, en heeft daardoor niet alleen inzicht gekregen in zijn eigen overlevingsstrategieën, maar weet dit ook bij anderen bloot te leggen.

Veranderingen gaan niet vanzelf

Patronen zijn soms zo diep ingesleten, dat ondanks de goede wil, ondanks plannen en visies, gedrag niet zomaar verandert. Kennis en skills zijn gewoonweg niet voldoende om krachtige veranderingen te kunnen maken. Het draait allemaal om een andere staat van zijn. Om die meer bewuste staat van zijn te bereiken, heb je openheid, vertrouwen, moed en liefde nodig. En een confrontatie met je patronen, die soms best pittig kan zijn. Maar als het niet schuurt, gaat er ook niets glimmen. Life begins at the end of your comfort zone

Leiderschapsontwikkeling

Duurzame veranderingen kunnen alleen plaatsvinden als je er bereidheid is. Als je urgentie van veranderingen inziet. En dan natuurlijk het liefst voordat je gedwongen bent te veranderen, want dan ben je al te laat, blijf je reactief en verlies je regie. In de leergang laat Aaldrik je de urgentie van verandering voelen, op zo’n manier dat je gedrag spontaan en automatisch gericht raakt op groei voor iedereen. Dat noemen we authentiek leiderschap. Jouw volle potentieel valt daarin op een natuurlijke manier op z’n plek.

Lees meer

Victor Knaap

CEO MediaMonks & Executive Director S4 Capital Group

Victor Knaap is de man achter MediaMonks’ expansie. Onder zijn leiding groeide MediaMonks uit tot een van de meest succesvolle creatieve productiebedrijven ter wereld, met wereldwijd meer dan 4000 mensen in dienst.

Eigenzinnige ondernemer

Naast zijn zakelijk inzicht is Victor een veelgevraagd spreker, opinieleider, investeerder en filantroop. Ook hij heeft in zijn ondernemende loopbaan hoogte en diepte punten gekend. Tijdens de leergang geeft Victor een exclusief kijkje in zijn leven en ervaring.  En deelt hij de lessen die hij geleerd heeft op het gebied van leiderschap en organisatie.

Lees meer

Aad Kuiper

Vice President Hunter Douglas Group en CEO van Hunter Douglas EMEA

Door zijn werk bij Akzo Nobel en Hunter Douglas kent Aad het bedrijfsleven door en door. Hij heeft altijd gewerkt in een business-to-business omgeving en weet wat er nodig is om als ondernemer te slagen.

Succesvolle externe manager

Aad is geboren in Rotterdam en studeerde af aan de Erasmus Universiteit met een major in International Management. Na zijn studie werkte hij tien jaar bij Akzo Nobel, ‘s werelds grootste verffabrikant. Gedurende deze periode bekleedde hij verschillende marketing- en salesfuncties in Nederland, Duitsland en België, waar hij werd benoemd tot Managing Director van Akzo Nobel Coatings Belgium. In 1997 kwam Aad bij Hunter Douglas (beursgenoteerd familiebedrijf). In dit bedrijf is hij nu Vice President van de wereldwijde Hunter Douglas Group en President & CEO van de Hunter Douglas activiteiten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Naast zijn werk bij Hunter Douglas heeft Aad diverse commissariaten bekleed en is hij nog steeds commissaris bij diverse bedrijven.

“Een kritische succesfactor is om je bewust te zijn van – en voldoende aandacht te besteden aan – de kleine en soms grote verschillen tussen een manager en een ondernemer.”

Lees meer

Henk Kwakkel

Ondernemer (voormalig DGA van The Change Company en partner KPMG), commissaris bij verschillende familiebedrijven

Daarnaast is hij Hogeschooldocent, gespecialiseerd in management & organisatie en auteur van het Handboek familiebedrijven en opvolging ‘Mijn bedrijf is groter dan ikzelf’ en deed hij onderzoek naar de balans tussen bedrijfscontinuïteit en familieharmonie bij familiebedrijven.

 

Model voor opvolging

Henk introduceert in zijn boek een praktisch model om alle aspecten van de bedrijfsoverdracht bespreekbaar te maken. Daarnaast deed hij onderzoek naar de mogelijkheden en problemen bij opvolging en ontwikkelde aan de hand daarvan het SAS-model: Strategic Analysis to Succession. Dit model brengt de vier belangrijke thema’s rond bedrijfsoverdracht samen: zakelijk bestuur, familiebestuur, interne interactie en externe interactie. Het model is te gebruiken als een kompas. Een ondernemer die het kompas gebruikt, wordt gedwongen na te denken over alle aspecten die met opvolging en bedrijfsoverdracht te maken hebben. Wie het Handboek familiebedrijven en opvolging leest, zal in staat zijn om de juiste vragen te stellen en beslissingen te nemen en zo de regie in eigen hand te nemen. Deze expertise geïllustreerd met praktijk voorbeelden vormen voor de deelnemers een basis voor de sprekers die volgen.

Lees meer

Peter Rademaker

Group CFO en executive director van S4Capital

Zijn ervaring ligt in ‘het robuust maken’ van de back office om daarmee een bedrijf, in het primaire proces, te ondersteunen in legal, finance en HR in een omgeving van sterke DGA’s/founders.

Finance en de media industrie

Na circa 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de accountancy is Peter in 1996 bij Endemol gaan werken als controller. Daar is zijn passie ontstaan voor de media industrie waar hij lang het grensvlak van finance en een creatieve industrie heeft gewerkt. Na Talpa en Eyeworks is Peter bij CMI en vervolgens bij MediaMonks gaan werken. Daar heeft hij nauw samengewerkt met DGA Victor Knaap en met Private Equity.  CMI en MediaMonks zijn in die tijd verkocht/gefuseerd met andere bedrijven. De ervaring van Peter ligt daarmee in ‘het robuust maken’ van de back office in een omgeving van sterke DGA’s/founders.

In 2018 is MediaMonks verkocht aan het beursgenoteerde S4Capital. Sindsdien in Peter CFO van S4Capital en is de organisatie in slechts drie jaar bijna vervijfvoudigd qua omvang.

Lees meer

Ad Smit

CEO van de De Jong Packaging Group

Na 25 jaar bij Smurfit Kappa waar Ad zich ontwikkelde tot CEO van de Specialty Division, lid van het Executive Committee van de groep, maakte Ad de stap via een periode in de wereld van Private Equity naar DGA-bedrijf De Jong Verpakking als eerste externe CEO.

Laat eerst zien wat je kan en claim daarna pas je positie

Ad kent de verschillende dynamieken en stakeholders die in de leergang de revue passeren. “Het belangrijkste is je leren te verplaatsen in de DGA. Het is zijn baby die hij heeft groot weten te brengen. Er is emotie en passie. Je moet respect hebben en geduld. De tijd nemen om zaken te veranderen. Transparantie is key. Informeer de DGA over alles. Laat merken dat je het bedrijf niet van hem afpakt, maar het samen met hem wil laten doorgroeien.”

Door zijn kennis te delen bij de Boardtrust Academy hoopt Ad er aan bij te dragen om managers niet te laten struikelen. “Ondanks dat je dit allemaal uitlegt bij de aanname, gaat het toch vaak fout. Hoe meer je dit benadrukt en kan uitleggen, hoe groter de kans dat het de participanten beter af zal gaan in vaak prachtige bedrijven.”

Lees meer

Valerie Smit

Commissaris en aandeelhouder bij Smit & Zoon en DGA van Six&Seven Invest BV

Valerie (7e generatie) Heeft een directiepositie bekleed bij het 200 jaar oude familiebedrijf Smit & Zoon. En zag hoe belangrijk het is om mensen op hun kwaliteit in te zetten. “Bij een groeiende familieonderneming is extern management een welkome en tegelijkertijd uitdagende bron van nieuwe energie en expertise.”

Valerie spreekt uit ervaring

Bij een groeiend familiebedrijf is het vaak onmogelijk voor de opvolger om het bedrijf zo te leiden als zijn voorganger die het vaak naar zijn eigen visie geleidelijk aan heeft uitgebouwd. Dan is het belangrijk om externe kwaliteit binnen te halen op belangrijke disciplines.

Valerie deelt haar ervaring graag om externen meer inzicht te geven in zijn/haar toegevoegde waarde voor het familiebedrijf. Niet alle potentiële externe directieleden hebben altijd een goed beeld van hoe een familiebedrijf functioneert. “Potentieel geschikt extern management is soms terughoudend omdat ze denken geen platform te krijgen, omdat men denkt dat deze door de DGA wordt opgeëist. Dat was vroeger misschien meer zo dan nu”, aldus Valerie.

Lees meer

Floris Waage

Managing Partner Egeria Private Equity Funds

Samen met ondernemers en ondernemende managementteams bouwt Floris met Egeria aan de verdere groei van bedrijven met een hoofdkantoor in Nederland of Duitsland. Onder het motto ‘Samen Durven Bouwen’.

Samen Durven Bouwen

Sinds 2010 is Floris werkzaam bij Egeria. Hij is nauw betrokken bij verschillende snelgroeiende – voormalig DGA- of Familie – ondernemingen. Als commissaris en actieve sparring partner van het zittende management is hij bij de portfoliobedrijven van Egeria betrokken. Kent de dynamiek van familiebedrijven en hoe dat verschilt van corporates, put uit eigen ervaring en ruime expertise.

Lees meer

Pieter Wesseling

Algemeen directeur (eerste van buitenaf) bij van Rooijen Hekwerken (3e generatie familiebedrijf)

Pieter weet wat het is om als externe professional een familiebedrijf te helpen groeien. Dat deed hij eerder bij Tolsma Grisnich en sinds medio ’20 bij van Rooijen Hekwerken, een 3e generatie familiebedrijf waar de 4e generatie staat te trappelen en gecoacht wordt.

Samen Durven Bouwen

Pieter heeft een financiële achtergrond. Na 20 jaar CFO/ondernemerschap is Pieter de interim wereld ingerold als interim CFO en later als interim CEO. Vooral bij MKB+ bedrijven. In deze tijd heeft hij kennis gemaakt met de uitdagingen van het familiebedrijf. Meerdere keren als eerste CEO van buitenaf. Kent de emoties die dat met zich meebrengt maar ook de voordelen die een familiebedrijf biedt; de specifieke dynamiek van het familiebedrijf. “Dat is een andere dynamiek dan bijvoorbeeld de corporates of daar waar private equity als aandeelhouder aan tafel zit.”

“Succesvol extern management, daar is geen blauwdruk voor maar je kunt wel aan de hand van praktijk voorbeelden en cases de potentiele directie kandidaten van buitenaf  kennis laten maken met die specifieke dynamiek.”

Lees meer

Organisatie

Drijvende krachten achter deze leergang

Ron Nap

Mede-oprichter Boardtrust

Als bedrijfskundige beweegt Ron zich al sinds 1997 in de wereld van DGA- & Familiebedrijven.

Hij heeft ervaring in het adviseren van ondernemers, aandeelhouders en familieleden van familiebedrijven. Daarnaast werft en selecteert Ron directieleden van deze ondernemingen en begeleidt hij externe managers, DGA’s en familiebedrijven met succesvol samenwerken.

Wat Ron drijft en motiveert is de passie en betrokkenheid van DGA’s en Familiebedrijven. Dat dat soms gepaard gaat met emoties of, voor anderen, onverklaarbare dynamieken, spreekt Ron juist aan. “Ik begrijp dat dergelijke processen veel emoties met zich mee kunnen brengen en vind het een eer om een rol te mogen hebben in deze processen”.

Lees meer

Femke Storm

Mede-oprichter Boardtrust

Afkomstig uit een na drie generaties gesneuveld familiebedrijf; DGA- & Familiebedrijven liggen Femke na aan het hart.

Met een achtergrond in psychologie, team- en persoonlijke ontwikkeling en werving en selectie heeft Femke in diverse rollen met DGA- & Familiebedrijven gewerkt. De systemen, de unieke dynamieken die elk bedrijf anders maakt – maakt het werken met dit soort bedrijven steeds een nieuwe ontdekkingstocht. Waar een succesvolle samenwerking wordt gekleurd door met ziel en zaligheid te werken.  En met een voor de ondernemer herkenbare, diepe betrokkenheid aan de slag te gaan.

Femke begon haar carrière bij Ebbinge en is daarna zelf het ondernemerspad opgegaan. Na een uitstap in de wereld van innovatie met haar bedrijf Lab Rooms heeft ze haar hart gevolgd: terug naar management ontwikkeling en executive search. Vernieuwend en ondernemend zijn in een traditionele wereld is haar op het lijf geschreven.

Lees meer

Kosten & Data

Kosten

De prijs voor de volledige leergang bedraagt € 7.999,- (excl. BTW).

Bij de prijs inbegrepen:

 • Zeven bijeenkomsten met aansprekende docenten en sprekers
 • Inclusief alle benodigde materialen
 • Management Drives & Individuele coaching
 • Boardtrust Academy Certificaat (bij minimaal zes van de zeven modules en de case presentatie)
 • Twee keer (netwerk) diner met alle deelnemers

Betaling gaat via factuur of iDeal en dient te zijn voldaan voor aanvang van het programma. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Neem contact op

Data & Deadlines

 • Inschrijving geopend per 1 september 2021
 • Intake gesprekken januari 2022

Elke week vinden de modules plaats tussen 13:30 en 18:00 uur tenzij anders is aangegeven.

Locatie: Zwier Winkeldijk 20A, 3645 AP Vinkeveen

De inhoud van modules kan onderhevig zijn aan kleine wijzigingen.

 • Week 1: 10 maart – hele dag inclusief diner
 • Week 2: 17 maart
 • Week 3: 24 maart – hele dag
 • Week 4: 31 maart
 • Week 5: 7 april – hele dag
 • Week 6: 14 april
 • Week 7: 21 april – inclusief diner

De volgende mogelijkheid om aan de leergang deel te nemen wordt september/oktober ’22

Aanmelden

 

COVID-19

 

De Leergang ‘Extern management in DGA- & Familiebedrijven wordt georganiseerd met inachtneming van de geldende COVID-19 maatregelen. Als Boardtrust ten gevolge van gewijzigde maatregelen de leergang moet annuleren voordat deze is gestart, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht of de reeds betaalde kosten worden teruggestort. Als de leergang al is gestart op het moment dat er nieuwe COVID-19 maatregelen van kracht worden, zal deze op een later moment worden hervat.

“Het brengt meer dan alleen de kennis die ik nodig heb” 

 

“Inzicht & inspiratie!”

Aanmelden

Leuk dat je deel wilt nemen!

Laat je gegevens achter en we nemen binnen één dag contact met je op!

Vragen?

Neem contact op

  * Voornaam

  * Achternaam

  * Geboortedatum

  * E-mail

  * Telefoon

  * LinkedIn / Persoonlijk Profiel (website)

  * Bedrijf

  * Functie

  * Werkervaring (jaren)

  Kun je 4 uur per week vrijmaken om het maximale uit deze leergang te halen?

  Kun je aanwezig zijn bij alle sessies?

  Heb je nog opmerkingen?

  Contact

  Meer weten?

  Neem contact op met Femke Storm

  academy@boardtrust.nl

  We denken graag met je mee

  • Een belafspraak om de mogelijkheden te verkennen
  • Antwoord op specifieke vragen via de mail
  • Een kop koffie om kennis te maken
  • Altijd binnen een dag reactie

  powered by