Waarom?

 

Succesvol leidinggeven aan DGA- en familiebedrijven

Vergroot kennis, leiderschap en impact

Ons motief? De leiders van nu en van de toekomst voorbereiden om succesvol te zijn in de wereld van DGA- en familiebedrijven.

Voorkom veelgemaakte fouten

Andere dynamieken, stakeholders, communicatie en besluitvorming zijn slechts een greep uit de elementen waar corporate managers tegenaan lopen na een overstap. Als ze de stap al kunnen maken, want de meeste DGA- en familiebedrijven kennen het afbreukrisico en willen iemand die ‘bekend is met de dynamiek van een DGA- of familiebedrijf’. Dat is begrijpelijk, maar niet nodig. Een gedegen voorbereiding en kennis van het werkveld wel.

Leer van succesvolle leiders die je voorgingen

Boardtrust Academy helpt jou succesvol te zijn als manager of directeur in de ondernemende wereld van DGA- en familiebedrijven. Het begrijpen en beheersen van de onderscheidende kennis en dynamieken van dit type bedrijven zal jouw leiderschapscapaciteiten vergroten en je helpen om een duurzame ontwikkeling te maken. Extern geworven management is van vitaal belang voor DGA- en familiebedrijven. Dat blijkt steeds weer uit onderzoek naar de succesverhalen. De juiste persoon, die op de juiste manier zijn of haar positie vormgeeft, is voor beide partijen essentieel voor een duurzame samenwerking. Daarop bereiden we met deze leergang het extern management optimaal voor. Zo dragen we samen bij aan het bestendigen van de toekomst van de bedrijven die de motor zijn van de Nederlandse economie.

Bekijk programma Meld je aan


Wat levert deze leergang op?

Kennis

Weet wat er speelt. Zowel in theorie als uit de praktijk. Van Finance & Governance tot Familiestatuten & Opvolgingsprocessen.

Vaardigheden

Ontwikkel 7 essentiële vaardigheden én de attitude voor effectief management in DGA- en familiebedrijven en groei in persoonlijk en zakelijk leiderschap.

Inzicht

Vergroot je inzicht in jezelf, jouw leiderschap, kwaliteiten en valkuilen en ontdek waar jouw kracht zit en wat voor jou een uitdaging is in het leiden van een DGA- of familiebedrijf.

Netwerk

Maak deel uit van een hecht netwerk van mede (extern) directieleden, DGA’s, familiebedrijven, CEO’s en deskundige docenten en sprekers.

 

 

 

 

 

“Je ziet het pas als je het doorhebt.”

Voor wie?

(Corporate) managers, in een senior positie met P&L verantwoordelijkheid en minimaal 10 jaar werkervaring. Met een carrièrepad en ambitie om als CEO, CFO, COO of CCO de kar te trekken. Gedreven door de ambitie om zelf aan de spreekwoordelijke knoppen te zitten, om zakelijke en maatschappelijke impact te genereren en de nieuwsgierigheid om te leren en te groeien. Een diverse groep van managers met de ambitie om succesvol leiding te geven aan een DGA- of familiebedrijf.  Managers die de stap willen zetten of al gezet hebben en hun effectiviteit en impact willen vergroten. In een intieme groep van max. 18 deelnemers.

“Kennis en kunde uit de corporate wereld succesvol vertalen naar een nieuwe omgeving.”

 • 7 weken
 • 1 dag of dagdeel per week 
 • Op locatie
 • Interactief
 • Eindopdracht
 • Certificaat

Programma

In 7 weken afgerond!

Kenmerken van het DGA- en familiebedrijf

Het samenspel tussen familie, bedrijf en eigenaren zorgt voor unieke dynamiek. Deze dynamiek verklaart het succes en de krachten van familiebedrijven. Echter dezelfde dynamiek veroorzaakt ook specifieke uitdagingen. Een introductie in alle onderwerpen die de leergang behelst.

Met: Roberto Flören, Hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht aan Nyenrode Business Universiteit

Lees meer

De S-curve van succesvol ondernemen

De S-curve is een door Boardtrust ontwikkeld en veel gebruikt instrument om zaken als opvolging, verschuiving van taken en bevoegdheden en de richting van de organisatie bespreekbaar te maken. Waar zitten kracht, behoefte en uitdagingen van bedrijf en DGA? En hoe kijken de verschillende stakeholders zelf naar groei en ontwikkeling?

Met: Ron Nap & Femke Storm, oprichters van Boardtrust – Advies en Executive search voor DGA- en familiebedrijven

Lees meer

Succesvol (extern geworven) management in de praktijk

Extern directielid Marc Camerling kwam 10 jaar geleden als COO aan boord bij Vespo. De dynamiek van familie, bedrijf, eigendom en emotie maakten dit een allesbehalve saaie tijd. Inmiddels is hij als CEO eindverantwoordelijk voor de organisatie waarin hij zijn eigen plek heeft gekregen. Uit die tocht en hoe je navigeert door dit speelveld zijn inspirerende lessen te trekken.

Met: Marc Camerling van Vespo

Lees meer

De 6 vaardigheden van succesvol management in DGA- en familiebedrijven

Jarenlange ervaring met het begeleiden van familiebedrijven op het gebied van het inrichten van het management, governance,  opvolgingsvraagstukken, etc gebundeld in een handzaam lijstje vaardigheden. Ieder DGA- of familiebedrijf, elk individu en elke situatie is uiteraard uniek. En tegelijkertijd zijn er patronen te herkennen. Op basis waarvan zes vaardigheden zijn te onderscheiden die steeds weer het verschil maken tussen succesvol en minder succesvol extern management.

Met: Ron Nap en Femke Storm, oprichters van Boardtrust – Advies en Executive search voor DGA- en familiebedrijven

Lees meer

Interventies, vaardigheden en positie

De gecompliceerde omgeving van Corporates verwisselen voor de complexe omgeving van het snel veranderende MKB. Wat vergt dat van jou als individu? Wat is jouw kracht als leider en wat heb jij nodig om succesvol een positie in deze nieuwe omgeving te verkrijgen?

Met: Aaldrik Jager, adviseur en trainer persoonlijk leiderschap

Lees meer

Het huis op orde: strategische visie op opvolging + legal & governance

Begrip van het fundament van een DGA- of familiebedrijf, verschillende vormen en mogelijkheden, termen en aandachtsgebieden. Weten wat er speelt, wat er zou moeten spelen en wat de afwegingen (zouden moeten) zijn op het gebied van opvolging, legal en governance in DGA- en familiebedrijven.

Met: Roberto Flören, Hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht aan Nyenrode Business Universiteiten; Henriëtte Westland van Familiebedrijf Westland Kaas .

Lees meer

Over organisatie ontwikkeling, continuïteit en succesvolle opvolging

Welke fasen van groei doorloopt elk DGA- en familiebedrijf en hoe speel je daar als extern manager handig op in. En welke invloed heeft opvolging op de huidige bedrijfsvoering, de dynamieken en op mogelijk succes in de toekomst?

Met: Henk Kwakkel ondernemer, onderzoeker en auteur van ‘Handboek Familiebedrijven en opvolging’.

Lees meer

Finance & Opvolging

De rol van finance en opvolging in het DGA- en familiebedrijf, de verschillende vormen en bijbehorende dynamieken, kenmerken en begrippen. Hoe kijkt Private Equity naar het DGA- & Familiebedrijf en wat betekent werken met Private Equity als aandeelhouder?

Met: Pieter Wesseling (CEO), Ron Nap (Boardtrust) en Ewout Prins (Holland Capital)

Lees meer

De eerste 100 dagen

Het fundament voor een solide start in het DGA- of familiebedrijf. Met een flexibel ego, gedegen voorbereiding en begrip van dynamieken en systemen. Het 100 dagenplan voor een succesvolle start in een ondernemende omgeving.

Met: Rob van Hove lid Raad van Bestuur Koninklijke Terberg Groep en oud-deelnemer van de Boardtrust Academy.

Lees meer

Eindopdracht en presentatie

Aan de hand van een concrete businesscase bereiden alle deelnemers een presentatie voor. Een gemengd panel van Familie, Extern Management, PE en Wetenschap beoordeelt en geeft feedback en de laatste tips en tricks voor een succesvolle overstap naar DGA- en familiebedrijven.

We sluiten de leergang af met een diner met alle betrokkenen. Waarbij aan iedereen die de leergang succesvol heeft afgesloten een certificaat wordt uitgereikt. Een feestelijk en gezamenlijk einde van de leergang.

Lees meer

Sprekers

We bundelen onze krachten. De ervaring van de Boardtrust Academy en haar partners.

Roberto Flören

Hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit

Roberto bekleedt de leerstoel Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht en geeft als hoogleraar veel colleges aan commissarissen, directeuren en eigenaren van familiebedrijven. Voorzitter van RvC’s, voorzitter van STAK bestuur en lid van RvC van verschillende familiebedrijven.

Theorie én praktijk

Met zijn onderzoek en publicaties speelt Roberto een grote rol in de ontwikkeling van kennis omtrent (DGA- en) familiebedrijven. Hij is als lid van diverse Raden van Commissarissen en STAK besturen bij verschillende familiebedrijven zeer betrokken. Daarbij is meermaals een extern algemeen directeur of ander extern directielid geworven. Roberto kent en begrijpt dat complexe proces. Bovendien is hij derde generatie van een familiebedrijf dat verkocht is.

De trend dat familiale opvolging in familiebedrijven veel minder vanzelfsprekend is geworden, is een van de redenen waardoor familiebedrijven meer gebruik maken van externen in de directie en toezicht. “Als externe krijg je als directielid direct veel verantwoordelijkheid en bevoegdheden. Lang niet alle externen zijn daarin succesvol. Veelal ontbreekt de kennis van de dynamiek van het familiebedrijf.”

Lees meer

Rob van Hove

CEO Terberg Special Vehicles & BtA alumnus

Rob weet bij verschillende familiebedrijven succesvol te zijn als (eerste) extern directielid. Hij weet dus wat het is om een plek te vergaren in zo’n omgeving en dat is niet altijd makkelijk. Ook was Rob deelnemer van de eerste leergang. Met al zijn ervaring was hij een inspirator voor anderen én ook voor Rob was de  de eerste leergang leerzaam en inspirerend. Hij deelt in de tweede editie zijn kennis en ervaring

 

Je ziet het pas als je het doorhebt

Elk bedrijf is anders, elke familie is anders, elk familiebedrijf is anders. Het gaat erom met de juiste hoeveelheid geduld en inlevingsvermogen elke dag je stinkende best te doen. Dan word je niet alleen onderdeel van het bedrijf, maar ook onderdeel van de familie. En dat is het mooiste wat er is.

 

 

Lees meer

Aaldrik Jager

Trainer en coach van ondernemers en boardroom executives

Aaldrik heeft ervaren hoe het is om geconfronteerd te worden met extreem stressvolle en complexe situaties, en heeft daardoor niet alleen inzicht gekregen in zijn eigen overlevingsstrategieën, maar weet dit ook bij anderen bloot te leggen.

Veranderingen gaan niet vanzelf

Patronen zijn soms zo diep ingesleten, dat ondanks de goede wil, ondanks plannen en visies, gedrag niet zomaar verandert. Kennis en skills zijn gewoonweg niet voldoende om krachtige veranderingen te kunnen maken. Het draait allemaal om een andere staat van zijn. Om die meer bewuste staat van zijn te bereiken, heb je openheid, vertrouwen, moed en liefde nodig. En een confrontatie met je patronen, die soms best pittig kan zijn. Maar als het niet schuurt, gaat er ook niets glimmen. Life begins at the end of your comfort zone

Leiderschapsontwikkeling

Duurzame veranderingen kunnen alleen plaatsvinden als je er bereidheid is. Als je urgentie van veranderingen inziet. En dan natuurlijk het liefst voordat je gedwongen bent te veranderen, want dan ben je al te laat, blijf je reactief en verlies je regie. In de leergang laat Aaldrik je de urgentie van verandering voelen, op zo’n manier dat je gedrag spontaan en automatisch gericht raakt op groei voor iedereen. Dat noemen we authentiek leiderschap. Jouw volle potentieel valt daarin op een natuurlijke manier op z’n plek.

Lees meer

Hans Bloemen

Managing Director / Founder ECFG

Hans heeft meer dan 20 jaar ervaring in venture capital, fusies en overnames, business development en consultancy. Sinds 2002 beheert
hij de ECFG Ventures fondsen (Ventures I, II en III). Daarvoor werkte hij bij Fortis Bank, HSH – Consultants en Brainport Development in
verschillende directie- en leidinggevende/managementfuncties. Achtergrond: HEAO Fontys Eindhoven (Economische Bachelor, banken verzekeringswezen) en Radboud Universiteit Nijmegen (Ondernemingsrecht).

Samen Bouwen met Private Equity

Hans Bloemen zal ons meenemen in Investment criteria waar VC en PE op letten als ze naar bedrijven kijken. Hierbij laat hij een overzicht zien van investment criteria/checks.

Daarnaast is de levensfase een belangrijke criteria. In elke fase verandert de managementstijl en eventueel de directie, maar ook de investeerder die bij je hoort. Hierbij kan je denken aan de fase van instap, eerst snuffelen en aftasten en daarna zal ook pas een investeerder met wederzijds vertrouwen instappen. Maar wat betekent samen een bedrijf laten groeien op het gebied van invloed, aandacht van de investeerder versus het groeibedrijf/familie bedrijf?

Lees meer

Jaap Merkus

Voorzitter RvC Stella

Jaap is een ervaren bestuurder, die van verandering houdt. Zijn motto is: “Iets groots ergens in bereiken doe je door kleine stappen te nemen.” Begonnen als adviseur bij Accenture en McKinsey, toen manager bij Philips en CEO Koninklijke Gazelle, en vervolgens CEO bij IT technologie bedrijven voor Private Equity. Hij is als CEO alweer bezig met z’n vierde transformatie van middengrote bedrijven. Alle vier deze ondernemingen waren / zijn familiebedrijven waar Jaap direct of indirect de leidinggevende rol overnam van een DGA. Jaap is tevens voorzitter bij de RvC bij Stella fietsen om ook vanuit een toezichthoudende rol, te sturen op duurzame verandering.

Slim Spelen

Jaap heeft veel ervaring opgedaan in DGA opvolging zelf, als bestuurder en als commissaris. Dit heeft hij niet alleen bij DGA- en familiebedrijven opgedaan maar tevens binnen de private-equity omgeving.

Tijdens de leergang worden de deelnemers meegenomen in meerdere ‘war-stories’, die je alleen vanuit de boeken kent, maar die in de praktijk ook echt gebeuren.

Daarbij neemt Jaap de een ieder bij de hand en laat hij zien dat door geduld, specifieke aanpakken en kennis, leiderschap, stakeholder management, geluk etc.. uiteindelijk weer alles op z’n pootjes terecht komt.

Lees meer

Hans Canisius

CEO USoft

Hans is begin 2015 gestart bij USoft dat low-code oplossingen ontwikkelt voor bedrijfskritische applicaties. Bij zijn aantreden sprak hij de ambitie uit om van het bestaande bedrijf opnieuw een snelgroeiend bedrijf te maken met passie en een helder doel.  

Ondernemen en groeien met Private Equity aan boord

Hans beschikt over technische kennis en vaardigheden en is ook sterk als ondernemer. Hij combineert het strategisch inzicht, de visie en het pragmatisme om USoft te positioneren en te laten floreren. Daarbij speelt in dit geval Private Equity een belangrijke rol – Hans brengt Holland Capital aan boord bij USoft en treedt daarmee zelf ook toe tot de directie van de organisatie. Hans deelt zijn ervaringen in ondernemen en groeien met een bedrijf waarin PE participeert. 

Hans heeft met zeer veel plezier de eerste editie van deze leergang gevolgd. Het heeft hem veel inzichten opgeleverd die zeer bruikbaar zijn in de uitdagingen die echt ondernemen met zich meebrengt. 

Lees meer

Henk Kwakkel

Ondernemer (voormalig DGA van The Change Company en partner KPMG), commissaris bij verschillende familiebedrijven

Daarnaast is hij Hogeschooldocent, gespecialiseerd in management & organisatie en auteur van het Handboek familiebedrijven en opvolging ‘Mijn bedrijf is groter dan ikzelf’ en deed hij onderzoek naar de balans tussen bedrijfscontinuïteit en familieharmonie bij familiebedrijven.

 

Model voor opvolging

Henk introduceert in zijn boek een praktisch model om alle aspecten van de bedrijfsoverdracht bespreekbaar te maken. Daarnaast deed hij onderzoek naar de mogelijkheden en problemen bij opvolging en ontwikkelde aan de hand daarvan het SAS-model: Strategic Analysis to Succession. Dit model brengt de vier belangrijke thema’s rond bedrijfsoverdracht samen: zakelijk bestuur, familiebestuur, interne interactie en externe interactie. Het model is te gebruiken als een kompas. Een ondernemer die het kompas gebruikt, wordt gedwongen na te denken over alle aspecten die met opvolging en bedrijfsoverdracht te maken hebben. Wie het Handboek familiebedrijven en opvolging leest, zal in staat zijn om de juiste vragen te stellen en beslissingen te nemen en zo de regie in eigen hand te nemen. Deze expertise geïllustreerd met praktijk voorbeelden vormen voor de deelnemers een basis voor de sprekers die volgen.

Lees meer

Edo van Haarlem

Partner fiscaal bij Wolfsbergen Van Haarlem

Edo kent de wereld van DGA- en familiebedrijven uit zijn fiscale praktijk. Vanuit zijn expertisegebied zit hij er vaak aan tafel. En dan gaat het zeker niet alleen over de fiscale aspecten. Edo is geïnteresseerd in het totale plaatje. Hij wil de ondernemers en ondernemingen echt goed begrijpen.

 

Slim ondernemen

In zijn adviespraktijk staat Edo altijd naast de ondernemer. Hij adviseert bij complexe vraagstukken op het gebied van onroerend goed, zoals keuzen van beleggingsvormen, financieringswijzen en vraagstukken omtrent omzet– en overdrachtsbelasting. Bij familiebedrijven speelt daarbij ook vaak het opvolgingsvraagstuk waarin kinderen een belangrijke rol kunnen gaan spelen. Naast alle fiscale aspecten betrekt hij ook graag de menselijke kant van de zaak bij de opvolging. De relaties worden daardoor vaak zeer persoonlijk en hij trekt samen met de ondernemer op om de gestelde doelen te bereiken.

Lees meer

Henriëtte Westland

Mede-eigenaar Westland Kaas Groep

Henriëtte is 3e generatie in het familiebedrijf Westland Kaas Groep. Ze heeft daarmee ruime ervaring in zowel opvolging, zelf gaf ze als 3e generatie leiding aan het bedrijf, als extern management. Henriëtte deelt met ons haar ruime kennis op het gebied van goed bestuur en governance van familiebedrijven. Zij weet uit wat er komt kijken bij goed bestuur en governance en ook wat het betekent als zaken soms niet optimaal georganiseerd zijn.

Westland Kaas

Al 80 jaar is de Westland Kaas Groep een vertrouwde naam op de wereldwijde kaasmarkt. De Hollandse handelsgeest heeft de merken Old Amsterdam, Maaslander, Westlite en Trenta ver gebracht. Met expertise van kaas en de kaasmarkt speelt Westland Kaas Groep precies in op de vraag van mensen naar een gezond product, verrassend en vernieuwend. Westland Kaas Groep richt zich volledig op Marketing, Sales en Research & Development.

Lees meer

Jacqueline van Zwol

Familiebedrijven adviseur en Auteur van ‘Het Familiestatuut’

Als ondernemersdochter start Jacqueline haar carrière in de corporate en investment banking wereld. Vindt daarna haar weg terug naar families en bedrijven. Als adviseur, (team)coach en mediator begeleidt zij al vijftien jaar familiebedrijven bij vraagstukken die te maken hebben met generatiewisseling, inrichten van goed bestuur, eigenaarsvisie, effectieve samenwerking van directie, RvC en STAK, et cetera. Daarnaast is zij gastdocent op verschillende universiteiten én ze brengt haar kennis en ervaring in de praktijk als externe voorzitter van het aandeelhoudersbestuur van enkele familiebedrijven en als lid van een RvA en RvC.

Familiebedrijven, zeker niet altijd een gespreid bedje voor opvolgers

Samen met Roberto Flören schreef Jacqueline het boek ‘Een gespreid bedje of spijkerbed?’, over opvolgers in familiebedrijven. De buitenwacht bekijkt de zonen en dochters die als vanzelfsprekend carrière lijken te maken binnen het familiebedrijf vaak met enige jaloezie. Maar volgens Jacqueline van Zwol en Roberto Flören behoeft dit beeld enige correctie. De familieband zorgt met name bij de generatie ‘opvolgers’ voor extra druk. Samen met collega partner bij INNOO, Albert-Jan Thomassen, schreef zij ook ‘Het Familiestatuut’, over continuïteit van het familiebedrijf en harmonie in de familie.

Kortom, Jacqueline brengt voor de deelnemers van de leergang veel ervaring mee op de thema’s en de dynamieken waar externe managers mee worden geconfronteerd en die zo specifiek zijn voor DGA- en familiebedrijven. Specifiek zal zij ingaan op alle do’s en don’ts van het Familiestatuut.

Lees meer

Organisatie

Drijvende krachten achter deze leergang

Ron Nap

Mede-oprichter Boardtrust

Als bedrijfskundige beweegt Ron zich al sinds 1997 in de wereld van DGA- en familiebedrijven.

Ron heeft ervaring in het adviseren van ondernemers, aandeelhouders en familieleden van familiebedrijven. Daarnaast werft en selecteert Ron directieleden van deze ondernemingen en begeleidt hij externe managers, DGA’s en familiebedrijven met succesvol samenwerken.

Wat Ron drijft en motiveert is de passie en betrokkenheid van DGA’s en familiebedrijven. Dat dat soms gepaard gaat met emoties of, voor anderen, onverklaarbare dynamieken, spreekt Ron juist aan. “Ik begrijp dat dergelijke processen veel emoties met zich mee kunnen brengen en vind het een eer om een rol te mogen hebben in deze processen.”

Lees meer

Femke Storm

Mede-oprichter Boardtrust

Afkomstig uit een familiebedrijf dat de derde generatie niet heeft ‘overleefd’ en waar sceptisch tegen extern management werd aangekeken; DGA- en familiebedrijven liggen Femke na aan het hart.

Met een achtergrond in psychologie, team- en persoonlijke ontwikkeling en werving en selectie heeft Femke in diverse rollen met DGA- en familiebedrijven gewerkt. De systemen, de unieke dynamieken die elk bedrijf anders maakt – maakt het werken met dit soort bedrijven steeds een nieuwe ontdekkingstocht. Waar een succesvolle samenwerking wordt gekleurd door met ziel en zaligheid te werken.  En met een voor de ondernemer herkenbare, diepe betrokkenheid aan de slag te gaan.

Femke begon haar carrière bij Ebbinge en is daarna zelf het ondernemerspad opgegaan. Na een uitstap in de wereld van innovatie met haar bedrijf Lab Rooms heeft ze haar hart gevolgd: terug naar management ontwikkeling en executive search. Vernieuwend en ondernemend zijn in een traditionele wereld is haar op het lijf geschreven.

Lees meer

Kosten & Data

Kosten

Early bird prijs: € 5.450,- (excl. BTW).

Bij de prijs inbegrepen:

 • Zeven bijeenkomsten met aansprekende docenten en sprekers
 • Eén online module
 • Inclusief alle benodigde materialen
 • Management Drives & Individuele coaching
 • Boardtrust Academy Certificaat (bij minimaal zes van de zeven modules en de case presentatie)
 • Twee keer (netwerk) diner met alle deelnemers

Betaling gaat via factuur of iDeal en dient te zijn voldaan voor aanvang van het programma. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Neem contact op

Data & Deadlines

De volgende mogelijkheid om deel te nemen aan de leergang start woensdag 22 januari 2025.

Data (woensdagen):

 • 22 januari – hele dag plus diner
 • 29 januari- middag
 • 5 februari – hele dag
 • 12 februari – middag
 • Voorjaarsvakantie
 • 5 maart – hele dag
 • 12 maart – middag
 • 19 maart – middag plus diner

Locatie: Midden Nederland

  Aanmelden

   

  “Het brengt meer dan alleen de kennis die ik nodig heb” 

  Testimonials

  Ervaringen van eerdere deelnemers

  Gijs Kurvers

  Algemeen Directeur Nodema

  Het programma heeft mij in zeven weken inzicht gegeven in de best practices in het DGA- en familiebedrijf. Het heeft mij geholpen bij een goede start in het familiebedrijf waar ik destijds net als algemeen directeur was gestart. De leergang biedt structuur en daarmee houvast in de soms onvoorspelbare en complexe realiteit waar familie, eigenaarschap en bedrijfsbelangen bij elkaar komen. Bovenal is het netwerk van grote waarde – alleen al daarom zou ik het iedereen aanraden. 

  Rob van Hove

  Lid RvB Koninklijke Terberg Groep

  De Leergang ‘Leiderschap in DGA- en familiebedrijven’ heeft mijn kennis verbreed en mijn ogen geopend om me meer open te stellen voor signalen vanuit de familie naar mij toe. Succesvol extern management moet echt anders acteren in een familiebedrijf om op lange termijn te worden geaccepteerd. Acceptatie is een veel groter element bij familiebedrijven dan bij bijvoorbeeld beursgenoteerde bedrijven. Het programma was voor mij als directeur in een familiebedrijf nuttig, ik raad het iedereen aan. Zeker ook voordat je gaat solliciteren bij een familiebedrijf, dan is het een absolute noodzaak. Veel van de valkuilen worden gepresenteerd.

  “Inzicht & inspiratie!”

  FAQ

  Veelgestelde vragen

  Wat als ik toch een keer ben verhinderd?

  We raden iedereen aan alle sessies bij te wonen, tegelijkertijd begrijpen we dat de realiteit soms anders is. Mocht je een keer verhinderd zijn laat het ons dan z.s.m. weten dan zorgen we ervoor dat je op een manier die voor jou past de sessie kunt doen.

  Lees meer

  Kan ik deze leergang als opleiding op mijn cv of LinkedIn zetten?

  Jazeker. Ervaring uit de eerste leergang leert dat dit in gesprek met DGA- of familiebedrijven positief bijdraagt. Kan je ons op LinkedIn niet vinden? Stuur dan een mailtje naar academy@boardtrust.nl dan helpen we je op weg.

  Lees meer

  Krijg ik een diploma?

  Wanneer je met succes de leergang hebt afgerond – dat meten we af aan afwezigheid en een eindopdracht – krijg je als bewijs daarvan een certificaat.

  Lees meer

  Is het mogelijk om gespreid te betalen?

  Het heeft onze voorkeur om de fee in één keer te factureren. Maar we begrijpen ook dat het soms anders moet, mocht je gebruik willen maken van gespreid betalen of wil je meer weten over de mogelijkheden neem dan contact op met Lyndsey Murk via academy@boardtrust.nl

  Lees meer

  Kan ik deze leergang ook doen van mijn opleidingsbudget?

  Ja dat kan. Er zijn verschillende deelnemers – van corporates en van DGA- of familiebedrijven – die jou hierin voorgingen. Betaal je de opleiding privé of als zzp-er zorg dan ook dat je dit meeneemt als aftrekpost je belastingaangifte.

  Lees meer

  Hoe strikt is de aanwezigheidsplicht?

  We begrijpen dat iedereen volle agenda’s heeft. Zonder consequenties kan je één sessie missen. Mis je meer dan heeft dat consequenties voor het afronden van de leergang. Neem contact op met academy@boardtrust.nl als dit het geval lijkt, dan zoeken we samen naar een oplossing.

  Lees meer

  Ik werk bij een corporate kan ik dan ook meedoen?

  Jazeker, de verdeling is meestal ongeveer 50/50. Leer van de praktijkvoorbeelden van andere deelnemers en neem een voorsprong ten op zichten van andere sollicitanten als je in de toekomst de overstap wilt maken naar een DGA- of familiebedrijf. Tijdens het vrijblijvende intakegesprek kijken we met je mee om te kijken of de leergang voldoende aansluit bij jouw achtergrond en ambitie.

  Lees meer

  Ik werk interim/freelance kan ik dan ook meedoen?

  Jazeker, het werkverband is niet leidend om mee te doen. In de vorige editie hebben ook interim en freelance managers meegedaan en met succes. Ook zij vonden het een leerzame ervaring en konden hun slagkracht en impact vergroten. We kijken daarbij met jou of jouw ambitie en leerdoel past bij de leergang en de groep.

  Lees meer

  Hoe wordt de groep samengesteld?

  De groep maakt of breekt de leergang. We kijken daarom goed naar de samenstelling van de groep. Daarbij kijken we naar achtergrond, ambitie, leerstijl en diversiteit. Zo zorgen we dat iedereen een waardevolle investering doet in zijn/haar persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  Lees meer

  Aanmelden

  Leuk dat je deel wilt nemen!

  Laat je gegevens achter en we nemen binnen één dag contact met je op!

  Vragen?

  Neem contact op

   * Voornaam

   * Achternaam

   * E-mail

   * Telefoon

   * LinkedIn / Persoonlijk Profiel (website)

   Heb je nog opmerkingen?

   Voucher ID (vul in als je een voucher hebt ontvangen)

   Contact

   Meer weten?

   Stuur een mail via onderstaande link. Femke Storm neemt dan contact met je op.

   academy@boardtrust.nl

   We denken graag met je mee

   • Een belafspraak om de mogelijkheden te verkennen
   • Antwoord op specifieke vragen via de mail
   • Een kop koffie om kennis te maken
   • Altijd binnen een dag reactie

   powered by